Strategické řízení elektronického obchodu firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem strategického řízení elektronického obchodu firmy, tak aby byly splněny nejmodernější trendy v oblasti elektronického obchodování, firma byla schopná konkurence na poli elektronického obchodování a zvýšila tím své zisky. V bakalářské práci jsem se zaměřil na konkrétní firmu, která neměla elektronický obchod, a vytvořil jsem strategii elektronického obchodu pro vstup firmy do oblasti elektronického obchodování.
This bachelor thesis is about a design of strategy management of an electronic shop, so that the most modern trends in industry are met, company is able to compete among other e-shops and it's profit increases. I focused on one specific company that didn't have an e-shop already and I created a strategy for introduction of a new e-shop for the company.
Description
Citation
KOSÍŘ, M. Strategické řízení elektronického obchodu firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Na otázky vedoucího a oponenta bylo zodpovězeno. prof. Smejkal: Jak je v BP řešena problematika placení kartou? Ing. Klusák: Jak je v návrhu práce řešena bezpečnost elektronického obchodu?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO