Vizuální identita studentského projektu v rámci Pražského Quadriennale

Abstract
Tvorba vizuální identity projektu Praha není Česko, který prezentuje tuzemskou studentskou část na Pražském Quadriennale 2019.
Creation of the visual identity for the project Prague is not the Czech Republic which presents the domestic student section at the Prague Quadrennial 2019.
Description
Citation
ŽÁČKOVÁ, K. Vizuální identita studentského projektu v rámci Pražského Quadriennale [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda) MgA. Tereza Hejmová (člen) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) MgA. Jan Brož (člen) MgA. Petr Štěpán (člen) MgA. Ivars Gravlejs (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka představila svůj bakalářský projekt – společně s kolegyní Táňou, která projekt prezentuje i v propagačních videích a online kampani studentského projektu Praha není Česko v rámci Pražkého quadrienále 2019. Studentka vysvětlila, jak probíhala mezioborová spolupráce a ukázala vzniklé materiály. Přečetly se posudky oponenta a vedoucího práce. Z diskuze vyplynulo, že práce na projektu přinesla studentce mnoho zkušeností, jelikož zastávala v rámci kreativního týmu řadu pozic (grafik, DTP, fotograf, komunikace s tiskárnou aj.). S výsledkem vyjádřila spokojenost jak studentka, tak komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO