Model čtyř-kvadrantové analogové násobičky AD835 pro PSpice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analogovým behaviorálním modelováním čtyř-kvadrantové analogové násobičky AD835 a jejími jednoduchými aplikacemi v PSpice. První část práce je věnována teoretickému rozboru analogových násobiček z obecného hlediska. Dále následuje rozbor jednotlivých prvků, které jsou vhodné pro modelování násobičky AD835, a možnosti jejich náhrady pomocí jiných prvků. Další část se věnuje popisu samotné násobičky AD835, rozboru navrženého modelu a ověření několika parametrů samotným měřením. Nakonec je uvedeno několik aplikací s analogovou násobičkou AD835. Výsledky simulací těchto aplikací byly porovnány s ideálním zapojením.
This bachelor's thesis deals with the analog behavioral modeling of the AD835 multiplier and its simple applications in PSpice. The first part of this thesis is focused to the theoretical analysis of analog multiplier in general. This is followed by an analysis of individual elements, which are suitable for modeling of this multiplier AD835 and possibility of substitution by other elements. The next part deals with the description of the multiplier AD835, an analysis of the proposed model and confirmation of several parameters with measurement. Finally, there was noted several applications with analog multiplier AD835. Simulation results of these applications are compared with ideal expectations.
Description
Citation
KUŘÁTKO, D. Model čtyř-kvadrantové analogové násobičky AD835 pro PSpice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO