Analýza cyklistického závodu Velká cena města Kuřimi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na organizaci cyklistického závodu Velká cena města Kuřimi. První část se věnuje teoretickým podkladům pro tvorbu analýz a vysvětlením důležitých pojmů v horské cyklistice. Druhá část práce je zaměřena na aplikaci analýz. Závěrečná část obsahuje návrhy na zlepšení a zvýšení atraktivity cyklistických závodů.
The Bachelor thesis is aimed of organizing bike races Grand Prix of Kuřim. The first part is devoted to the theoretical background for creation of analysis and explanation of important concepts in mountain biking. The second part is focused on application of analysis. The last section contains suggestions for improvements and increase the attractiveness of the races.
Description
Citation
POSPÍŠIL, J. Analýza cyklistického závodu Velká cena města Kuřimi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Josef Polák, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-20
Defence
otázky oponenta - odpovězeny Ing. Veselý: otázka ohledně počtu diváků - odpovězeno Ing. Polák: jaké budou příjmy projektu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO