Městské tříkolové vozidlo s elektrickým pohonem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem podvozku tříkolového vozidla. Celková užitková hmotnost vozidla je 160 kg. Na začátku se práce zabývá rešerší různých typů podvozků u používaných tříkolových vozidel. Dále jsou shrnuty výhody a nevýhody různých koncepcí podvozků a následná volba jednoho z nich. Poté jsou zvoleny koncepční parametry vozidla. Nakonec je vymodelován 3D model v programu Inventor, který odpovídá zvoleným koncepčním parametrům. Tento model slouží k vizualizaci navrženého podvozku tříkolového vozidla.
This bachelor thesis deals with the conceptual design of the chassis of a three-wheeled. The total payload od the vehicle is 160 kg. At the beginning, the work deals with the search for different types of chassis in used three-wheeled vehicles. The advantages and disadvantages of various chassis concepts and the subsequent choice of one them are also summarized. Then the conceptual parameters of the vehicle are selected. At the end a 3D model is modelled in program Inventor, which corresponds to the selected conceptual parameters. This model is used to visualize the designed chassis of three-wheeled vehicle.
Description
Citation
ČERNÍK, A. Městské tříkolové vozidlo s elektrickým pohonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Otázka oponenta: Na str. 35 uvádíte „Při vertikálním pohybu kola tak dochází k natáčení kola z důvodu rozdílných délek ramen. Pak rozlišujeme pozitivní a negativní geometrii kol [31].“ Text je nesrozumitelný. Můžete vysvětlit, co jste tím chtěl sdělit? - zodpovězeno Otázky komise: Vysvětelete rozdíly mezi lichoběžníkovými a rovnoběžníkovými nápravami. Důvody pro změnu odklonu při propružení ve vašem návrhu nápravy. Podle čeho jste volil parametry nápravy. - zodpovězeno Jak by jste vyřešil řízení vozidla, které ve vašem koncepčním návrhu chybí? - zodpovězeno Proč jste volil spojení přední nápravy s rámem vozidla daným způsobem (poddimenzovaná konstrukce). - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO