Využití ESF při řešení problematiky nezaměstnanosti v okrese Břeclav

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Břeclav a jejím řešením pomocí využití finančních zdrojů z Evropského sociálního fondu na aktivní politiku zaměstnanosti. Teoretická část práce se zaměřuje na poznatky z oblasti Evropské unie a na problematiku nezaměstnanosti. Analytická část práce se věnuje výzkumu nezaměstnanosti v okresu Břeclav, dále rekvalifikacím a cílovým skupinám na aktivní politiku zaměstnanosti. Návrhová část se zabývá dotazníkovým šetřením, které má zhodnotit efektivnost rekvalifikací. Výsledkem bakalářské práce jsou návrhy na zlepšení situace, týkající se rekvalifikací a nezaměstnanosti.
This bachelor´s thesis deals with issue of unemployment in the District of Breclav and its solution through the use of financial resources from the European Social Fund for active employment policy. The theoretical part of the work focus on knowledge of the European Union and on issue of unemployment. The analytical part is devoted to research unemployment in the District of Breclav, retraining and further target groups in active employment policy. Proposal part of work deals with the questionnaire survey, to assess the effectiveness of retraining. The result of bachelor´s thesis are proposals to improve the situation regarding unemployment and retraining.
Description
Citation
BLAŽKOVÁ, I. Využití ESF při řešení problematiky nezaměstnanosti v okrese Břeclav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) JUDr. Hana Vejvodová (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO