Měření a hodnocení výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku a návrhy zlepšení za období 2015-2018 společnosti Madeta a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, praktická část obsahuje výpočty finanční analýzy a obsahuje také praktická doporučení pro zlepšení finanční stránky společnosti.
The bachelor’s thesis is focused on the evaluation of the company performance and suggestions of improvements for the period 2015-2018 of the company Madeta a.s. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part focuses on the explanation of basic concepts, the practical part contains calculations of financial analysis and practical recommendations for improving the financial side of the company.
Description
Citation
NOVOSILSKYI, H. Měření a hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-23
Defence
Otázky oponenta práce – zodpovězeno Ing. Pavel Mráček, Ph.D. – Jaký je Váš vztah k analyzované společnosti? Konzultoval jste výsledky Vaše práce v společnosti? – zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO