Informační systém pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je vytvořit základ informačního systému pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu, který má být součástí uceleného monitorovacího systému jako celého řetězce od snímače až po předmětný informační systém s databází. V práci je odůvodněn výběr HMI komponenty, konkrétně vizualizačního serveru Weintek cMT-SVR-100, který umožňuje přenos dat získaných z PLC pomocí protokolu Modbus TCP přes Ethernet do vzdálené databáze MySQL; jsou popsány jeho vlastnosti a struktura výstupních dat. Dále je popsán datový a procesní model databáze a obslužná aplikace s uživatelským rozhraním. Uživatelské rozhraní je řešeno jako webová aplikace, což umožňuje přístup z různých platforem a zařízení pomocí běžného webového prohlížeče. Práce představuje také testování systému a jeho výsledky.
The aim of the thesis is to develop a concept of an information system for collecting and processing data from an industrial process, which will be a part of a complex monitoring system as a whole chain from the sensor to the information system. The thesis briefly describes decision making process of a HMI device selection – Weintek cMT-SVR-100 visualization server, which is able to transfer data acquired from PLC’s via Modbus TCP over Ethernet to a remote MySQL database in the internet. Its main properties and output data structure was described. The thesis presents data and process model of the database and a web application design as a user interface. The web app allows users to access the system via general web browser at any platform and/or device. The thesis also presents testing of the system and its results.
Description
Citation
BOBÁK, P. Informační systém pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO