Virtuální spuštění robotické svařovací a lepící linky za využití Tecnomatix - Process Simulate

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhy a tvorbou virtuálního dvojčete robotické buňky určené k simulaci a vytvoření virtuálního spuštění této buňky. Cílem bylo vytvořit návrh rozvržení robotické buňky a následně vytvořit plnohodnotné virtuální spuštění automatizovaného robotického pracoviště určeného pro procesy bodového svařování, MIG svařování a lepení. Úvodní rešeršní část se zabývá jednotlivými technologiemi, které budou simulovány. Následně jsou v práci vytvořené tři návrhy uspořádání robotického pracoviště. Po zhodnocení a výběru návrhu je pomocí programu Process Simulate vytvořeno virtuální dvojče robotické buňky a následná simulace všech procesů, jejichž výsledkem je virtuální spuštění buňky.
This thesis deals with the design and creation of a virtual twin of a robotic cell intended to simulate and create a virtual launch of this cell. The goal was to design the layout of the robotic cell and subsequently create a full virtual run of an automated robotic workstation designed for spot welding, MIG welding and bonding processes. The initial research section deals with the individual technologies to be simulated. Subsequently, three designs for the layout of the robotic workstation are developed in this thesis. After evaluating and selecting the design, a virtual twin of the robotic cell is created using Process Simulate and then all the processes are simulated resulting in the virtual launch of the cell.
Description
Citation
TOMEČEK, R. Virtuální spuštění robotické svařovací a lepící linky za využití Tecnomatix - Process Simulate [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise – možnosti využití alternativních robotických ramen, jaké změny/problémy to přináší, hlediska a faktory ovlivňující výběr.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO