Výroba součásti s kombinací různých technologických procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je navrhnout výrobu součásti s využitím několika technologických procesů. V řešeném projektu se jedná o stahovací přípravek kulových čepů řízení osobních automobilů. Mezi nejdůležitější části práce patří: popis zvolených technologií, reálná výroba součásti v prostředí firmy a zhodnocení výsledků podle různých hledisek.
The objective of this bachelor’s thesis is to design production of the part with use of several technological processes. Solved project is extractor of steering ball joints for cars. The most important sections of bachelor’s thesis are: description of used technologies, real production of the part in company and evaluation of the results according to different aspects.
Description
Citation
BOREK, V. Výroba součásti s kombinací různých technologických procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise: 1. Uveďte technologičnost konstrukce. 2. K čemu slouží výhrubník? 3. K čemu se používá výstružník? 4. Pro jaký typ výroby se bude přípravek využívat? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO