Využití potenciálu odpadního tepla v odchozích spalinách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato závěrečná práce se zabývá zařazením spalinového kondenzačního výměníku do teplárny a koncepčním návrhem tohoto výměníku. Rešeršní část obsahuje teoretický základ k pochopení problematiky, která se v práci vyskytuje. Výstupem práce je porovnání dvou typů spalinových kondenzačních výměníků a ekonomické zhodnocení teplárny s technologií absorpčního tepelného čerpadla, spalinového kondenzačního výměníku a nízkoteplotního ekonomizéru.
The purpose of this thesis is to propose a conceptual design of flue gas condenser and its application into a heating plant. The theoretical part contains of necessary knowledge important for understanding the issues raised in the thesis. The conclusion of this thesis is comparison of different types of flue gas condensers, low temperature economizer and absorption heat pump followed by economic evaluation using this technology in the heating plant.
Description
Citation
PALYZA, V. Využití potenciálu odpadního tepla v odchozích spalinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Milčák (člen) Ing. Alojz Boko (člen) Ing. Pavel Křemínský (člen) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Pan Ing. Boko položil dotaz na konkrétní odstavec z diplomové práce, který chtěl vysvětlit. Zodpovězeno. Ing. Křemínský se ptal na ekonomické srovnání dvou navržených výměníků. Zodpovězeno. Kolik procent páry zkondenzuje? Zodpovězeno. Proč jste volil fouling faktor roven nule? Zodpovězeno. Jak by se lišil návrh při využití biomasy? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO