Kogenerační jednotka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zásobováním tepelné a elektrické energie malého rodinného domu, spalujícího zemní plyn. První část je obecná, věnována kogenerační technologii, nejvíce však kogenerační jednotce na bázi spalovacího motoru. V druhé části se zabývám energetickou bilancí budov. Část třetí a čtvrtá je jíž věnována konkrétnímu výpočtu vhodnosti nasazení kogenerační jednotky do malého rodinného domu. Kvůli malému finančnímu rozdílu a vysokým investičním nákladům, při tak malé spotřebě tepla a elektřiny je tato technologie pro dané použití nevhodná.
This bachelor thesis deals with heat and power supply of the family house, which uses natural gas.The first part reveals cogeneration technology in general, especially cogeneration unit based on gas-engine (internal combustion engine).In the second part, the thesis focuses on energy budget (power-balance sheet) issue. Finally, the third and fourth chapter, deal with particular calculation of usability of cogeneration unit in the small family house. Due to a small final financial difference and large investment costs, with such a low heat and power consumption, this technology is unsuitable for this type of usage.
Description
Citation
PTÁČEK, M. Kogenerační jednotka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetická a procesní zařízení
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) Ing.Pavel Čáslava (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing.Karel Sázavský (člen) Ing.Jan Sedláček (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO