Systém pro monitorování komfortu v budově

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá tvorbou systému pro monitorování komfortu v budově vycházejícího z kvality ovzduší ve vnitřním prostoru. Měřené veličiny jsou teplota, relativní vlhkost, intenzita osvětlení, tlak, koncentrace CO2 a koncentrace pevných částic. Součástí práce je návrh hardwarového a softwarového řešení včetně implementace bezdrátového komunikačního protokolu Zigbee a ověření funkčnosti včetně změření vlastností.
This thesis is focused on building monitoring system for well-being in depends on air quality. Measured values are temperature, relative humidity, illuminance, barometric pressure, CO2 concentration and dust pollution. The thesis includes hardware and software design with implementation of wireless communication protocol Zigbee. Function testing with measurement of behavior is also the part of the thesis.
Description
Citation
KOČKA, J. Systém pro monitorování komfortu v budově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Arm, Ph.D. (člen) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2023-06-06
Defence
Student začal prezentací své diplomové práce. Po prezentaci poslal ukázkové zařízení a odpovídal na následující dotazy: Otázka č.1: Proč jste zdroj, který má EN vstup nepřipojil k výstupu MCU a mohl tak odpínat senzory? Otázka č.2: Lze nějakým způsobem řešit lepší stabilitu sítě? Otázka č.3: Dotaz na doporučené umístění zařízení. Otázka č.4: Dotaz na měření teploty. Otázka č.5: Dotaz na motivaci a primární myšlenku diplomové práce. Otázka č.6: Dotaz na způsob měření CO2. Otázka č.7: Dotaz, zdali bylo použito referenční měření. Otázka č.8: Jak se měřil Jitter? Otázka č.9: Dotaz ohledně ceny senzorů. Otázka č.10: Doplňující dotaz na jitter. Student obhájil diplomovou. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO