Identifikace bakterií mléčného kvašení v kysaných mléčných výrobcích s využitím amplifikačních metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Polymerázová řetěžová reakce (PCR) je molekulární diagnostická metoda, která umožňuje identifikaci bakterií mléčného kvašení používaných v potravinářském průmyslu. V této práci byla použita PCR pro identifikaci bakterií druhu Streptococcus thermophilus v 10-ti náhodně vybraných komerčně dostupných kysaných mléčných výrobcích a pro identifikaci druhu Streptococcus thermophilus v 25 lyofilizátech kmenů získaných ze Sbírky mlékařských kultur Laktoflóra (CCDM, Tábor, CZ). Druhově specifické PCR primery byly cíleně vybrány z oblastí 16S rDNA. PCR produkty (968bp) byly detekovány použitím elektroforézy na 1,2 % agarózovém gelu. Bakteriální DNA byla izolována z hrubých lyzátů buněk magnetickými nosiči P(HEMA-co-GMA) obsahujícími karboxylové skupiny. DNA byla vratně navázána na jejich povrch v přítomnosti vysoce koncentrovaného polyethylenglykolu (PEG 6000) a chloridu sodného. Metoda fenolové extrakce DNA byla použita jako kontrolní. Pomocí metody PCR byly identifikovány bakterie druhu Streptococcus thermophilus ve v všech analyzovaných vzorcích.
Polymerase chain reaction (PCR) is molecular diagnostic method which allows the identification of lactic acid bacteria used in food industry. In this work species-specific PCR primers (targeted on highly conserved 16S rDNA region) were used for identification of bacteria of species Streptoccocus thermophilus in 10 randomly commercially accessible fermented milk products and for identification of species Streptococcus thermophilus in 25 lyophilisates collected in Culture Collection of Dairy Microorganisms Laktoflora (CCDM, Tábor, Czech Republic). The PCR products (968 bp) were detected using electrophoresis in 1,2 % agarose gel. Bacterial DNA was isolated from crude cell lysates by magnetic carriers P(HEMA co GMA) containing carboxyl groups. DNA was reversibly bind on their surface in the presence of high concentrations of poly(ethylene glycol) (PEG 6000) and sodium chloride. Phenol extraction of DNA was used as control. Streptococcus thermophilus strains were identificated using PCR in all analysed samples.
Description
Citation
TYCOVÁ, M. Identifikace bakterií mléčného kvašení v kysaných mléčných výrobcích s využitím amplifikačních metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Márová: Poznámka ke skloňování názvů mikroorganismů. Jaký byl systém ve výběru mléčných výrobků pro analýzu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO