Implementace systému objednávání obědů v ERP K2

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro objednávání obědů v systému plánování podnikových zdrojů K2. V první částí této práce je přehled systému K2, jeho architektury, a nástrojů. Druhá část obsahuje analýzu současného obědového systému ve společnosti Omnika s r.o. který je papírový. Data získaná z této analýzy jsou potom využita k vytvoření abstraktního návrhu pro vývoj bezpapírového systému K2. Tento návrh se skládá z diagramů, plánů vývoje a odhadů potřebných zdrojů. V praktické části je na základě tohoto návrhu vytvořen bezpapírový systém objednávání obědů vhodný pro tuto společnost. Systém je založen na K2 frameworku Symfony zavedeném ve společnosti.
The bachelor’s thesis deals with the design of a lunch ordering system in the enterprise resource planning software K2. The theoretical part of the thesis consists of an overview of the K2 software, its architecture, and tools. The second part consists of an analysis of the current lunch ordering system in the company Omnika s r.o., which is based on paper. Data from this analysis is then used to create an abstract design document for developing a paperless lunch ordering system in K2. The design consists of diagrams, development plans and resource estimations. The practical part uses this document as the basis to develop a paperless lunch ordering system suitable for the company. The system utilizes a Symfony framework present established at the company.
Description
Citation
ŠNAJDR, L. Implementace systému objednávání obědů v ERP K2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Bc. Magda Sučková, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student přednesl podprůměrnou obhajobu přesahující časový limit. Student správně zodpověděl otázku oponentky: "Jakým způsobem řeší citační normy uvádění informací získaných na základě osobních rozhovorů, nikoliv z oficiálních tištěných / elektronických zdrojů?" Přesto, vzhledem k průběhu se komise přiklonila ke známce oponentky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO