Metody ukládání dat pro OLAP

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tématem bakalářské práce je návrh a implementace jádra OLAP datového skladiště. V úvodu práce je v krátkosti rozebrána problematika datového skladiště, důvody proč v minulosti tato datová skladiště začala vznikat a dále předpoklady jejich praktického uplatnění. V další části jsou popsána některá úskalí, která se vyskytla při implementaci skladiště. Je popsána forma uložení metadat, struktura a tvorba OLAP kostek. V poslední kapitole je na příkladu popsán postup tvorby datové kostky v tomto systému.
The topic of the bachelor work is the OLAP core implementation for the data storage space. All theoretical facts about the data storage space are discussed at the start. The form of metadata elements storage and the OLAP cubes creating are described in the following part. And finally, in the last chapter, it is precisely shown how to create a cube in this system.
Description
Citation
DITTRICH, P. Metody ukládání dat pro OLAP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2007-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO