Charakteristika 8. lesního vegetačního stupně a současné možnosti jeho hodnocení pomocí funkční diagnostiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Článek řeší problematiku 8. lesního vegetačního stupně v přírodní lesní oblasti 13 – Šumava. Charakterizuje klimatické a stanovištní poměry stanovišť, současná i klimaxová společenstva z pohledu různých klasifikačních systémů. Dále jsou v článku uvedeny možnosti a metody funkční diagnostiky jako zdroje objektivních informací těchto společenstev s prvními měřenými výstupy ze zkoumané oblasti.
The article deals with issue of 8th. forest vegetation stage in natural forest area 13 – Šumava. It describes klimatic and stational conditions of stations, present and climax associations from the perspective of different classification systems. The article also explains the options and methods of functional diagnostics source of objective information this associations with the first measured outputs of the study area.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012. s. 369-378. ISBN 978-80-214-4412-6
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO