Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Thermona, spol. s r. o. za sledované období 2015 až 2019. V teoretické části jsou vymezeny jednotlivé pojmy, metody, ukazatele a vzorce. V praktické části je představena analyzovaná společnost a následně je provedena její analýza na základě získaných informací z teoretické části. Závěrečná část práce předkládá návrhy a doporučení na zlepšení finanční situace společnosti.
The bachelor’s thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the company Thermona, spol. s r. o. for the observed period 2015 to 2019. The theoretical part defines individual concepts, methods, indicators and formulas. In the practical part, the analyzed company is introduced and then its analysis is performed based on the information obtained from the theoretical part. The final part presents proposals and recommendations to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
FILOVÁ, D. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky vedoucího práce – nejsou Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Navrhla byste nějaké opatření, které by předcházelo neuhrazení pohledávek? - částečně odpovězeno Oponent práce zmiňuje, že byste mohla jít více do hloubky a použít některé komplexnější metody. Dokázala byste nám nějaké uvést? - opovězeno částečně Ing. Michal Karas, Ph.D. Z čeho usuzujete, že sconto ve výši 5% je vysoké? Jaký to bude mít vliv na rentabilitu tržeb? Většina pohledávek, které podnik má, je z Ruska, domníváte se, že by v tomto případě byl faktoring účinny? - odpovězeno částečně doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. Je možný zavést nějaké jiné opatření při vymáhání pohledávek od ruského odběratele? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO