Klasifikace a analýza pulzací cévního řečiště na sítnici

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce řeší pulzací cévního řečiště na sítnici. Cílem bylo automaticky extrahovat křivku pulzací (venózní i arteriální) z videa fundu, najít diagnosticky významné parametry těchto křivek a navrhnout postup pro zhodnocení parametrů. Pro venózní pulzaci zvolená následující metoda: uvnitř optického disku byla automaticky zvolená oblast cévy a její okolí, zprůměrován jas této oblasti. Pro arteriální se průměruje pozadí cév v okolí optického disku. Provedená rešerše na téma parametrů, kterým dál bude práce věnovaná. Výsledkem je soubor pulzačních křivek obou typu. Provedené zkoumání parametrů těchto křivek (konkrétně amplitudy). Možné je i zkoumání fázového posunu křivek vůči sobě.
This diploma thesis deals with the pulsation of the vascular bed on the retina. The goal was to automatically extract the pulsation curve (venous and arterial) from the fundus video, to find the diagnostically significant parameters of these curves and to propose algorithm for evaluating the parameters. The following method was chosen for venous pulsation: the area of the vessel and its surroundings was automatically selected inside the optical disc, the brightness of this area was averaged. For arterial: the brightness of the background of the vessels around the optic disc is averaged. Research was conducted on the topic of parameters to which the work will be devoted. The result is a set of pulse curves of both types. Conducted examination of the parameters of these curves (specifically amplitude). It is also possible to examine the phase shift of the curves relative to each other.
Description
Citation
KAMAR, Y. Klasifikace a analýza pulzací cévního řečiště na sítnici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Pharm.Dr. Petr Babula, Ph.D. (předseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) Ing. Roman Jakubíček, Ph.D. (člen) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Babula položil otázku na pojmy v práci. Co je to optický disk? Proč je tato oblast světlá? Jak mají vypadat záznamy fyziologické žilní pulzace? Dr. Škutková se zeptala na hodnoty v grafech, jsou normalizované, proč jsou uvedené hodnoty jasu záporné? Dr. Jakubíček se zeptal na objektivní hodnocení pulzační vlny. Jak byla detekována "amplituda" v signálech? Co vše bylo součástí analýzy pulzací? Dr. Smital zkritizoval chybějící souhrnné hodnocení. Komise shledala závažné nedostatky v délce práce, celkovém zhodnocení výsledků a doporučuje ji dopracovat. Studentka neobhájila diplomovou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO