Řízení nákladů v podniku – kalkulační propočty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na řízení nákladů v podniku a jejich kalkulace. V první části jsou tyto pojmy vysvětleny z teoretického hlediska. Analytická část popisuje výrobní podnik, jeho výrobky a kalkulace. V návrhové části jsou navrženy optimalizace vedoucí ke zvýšení zisku podniku.
The bachelor thesis is focused on cost management in the company and their calculation. In the first part, these concepts are explained from a theoretical point of view. The analytical part describes the manufacturing company, its products and calculations. In the design part, optimizations are proposed to increase the company's profit.
Description
Citation
KUDYN, Z. Řízení nákladů v podniku – kalkulační propočty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázka vedoucí práce – odpovězeno Otázka oponenta práce – odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. – Jaký informační systém společnost využívá? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO