Rodinný dům Březolupy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozovnou v podobě rehabilitační ordinace v Březolupech. Jedná se o samostatně stojící objekt. Budova rodinného domu je částečně podsklepena a má dvě nadzemní podlaží. Funkčně je členěna na dvě části – rodinným dům pro čtyřčlennou rodinu a rehabilitační ordinaci pro jednoho pracovníka, která je jednopodlažní a půdorysem ohraničuje pozemek. Obě části nejsou vzájemně propojeny. Konstrukčně je budova navržena jako tradiční zděná stavba na základových pasech, suterénní zdivo je tvořeno z betonových tvarovek ztraceného bednění. Nadzemní podlaží je vyzděno z cihelných tvárnic. Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha, nad garáží a ordinací je navržena vegetační střecha. Fasáda objektu je částečně jako ETICS a částečně jako provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem.
The aim of the bachelor´s thesis is to develop the design documentation for the construction of the detached house with an establishment which is a rehabilitation surgery in Březolupy. It is a single-family home. The building has a partial basement, the ground floor and the first floor. Functionally it is divided into two parts, which are the detached house for four-member family and the rehabilitation surgery for one doctor, which is single-storey with a trapezoid floor plan. The two parts are not connected. The structure of the building is proposed as a traditional masonry building, walls in the basement are made of concrete blocks of permanent formwork. The ground floor is made of brick blocks. The horizontal load-bearing structures consits of the cast-in-place reinforced concrete floors. The roof structure of the detached house is designed as a flat roof, and there is a green roof designed above the garage and surgery. The facade of the building is designed partly as the ETICS and partly as ventilated facade with timber cladding.
Description
Citation
JURÁK, O. Rodinný dům Březolupy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. - místopředseda, Ing. Vendula Kvapilová - tajemník, Ing. Martin Pilinszki - tajemník, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Karel Čupr, CSc. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Maňas - člen,
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student předvedl svou práci pomocí powerpointové prezentace. Během obhajoby práce uvedl: - umístění stavby, lokalitu, - základní půdorysy objektu, popis provozu, - konstrukční řešení stavby, - materiálové řešení stavby, - pohledy a 3D vizualizaci objektu, barevnost. Student dále objasnil a zodpověděl následující dotazy a připomínky oponenta práce: - výška obkladu v kuchyni, popis, - zakreslování schodiště v 1.NP, stupně nad rovinou řezu, - zádržný systém na ploché střešní konstrukci, vzdálenost od atiky, - jak bude probíhat kontrola ploché střechy, - chybějící skladba, chybné označení. Dále student zodpověděl na doplňující dotazy členů komise, a to bude potřeba samostatný energetický průkaz pro provozovnu, provozní řešení ordinace, tvarové řešení půdorysu, rozměry wc pro imobilní.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO