Měřicí SW pro USB měřicí kartu National Instruments

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V práci je řešena problematika měření s USB měřicí kartou 6009 firmy National Instruments. V první části jsou popsány vlastnosti a parametry měřící karty. Druhá část je zaměřena na programovací prostředí LabView. Ve třetí části je popsán program ke čtení a generování průběhů, jeho přednosti a omezení, způsob použití a jeho nastavení. Na závěr je zhodnoceno provedené validační měření.
This thesis deals with measuring with USB card 6009 from National Industries company. The first part of the project deals with attributes and parameters measuring card. The second part of the project is aimed to programming environment LabView. In the third part of the project is descriptioned program to reading and generating curves, preferences and limits of this program, method of use and its options. In the last part of the project is valorization executed measures.
Description
Citation
ZIKMUND, J. Měřicí SW pro USB měřicí kartu National Instruments [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (předseda) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Otázky zodpovězeny s drobnými nepřesnostmi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO