Optimalizace predikce pozice v síti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá určováním pozice v síti, je zaměřena na určení nejbližšího bodu v síti pro stanici (s nejnižším vektorem vzdálenosti). Algoritmus je založen na systému GNP. Na základě simulace systému GNP byla pro testování vybrána metoda pro matematické řešení problému odhadu pozice. Zvolena byla metoda Simplex Downhill. Byla tedy implementována metoda v jazyce Java pro odhad pozice v síti, která měřením v první fázi určí kontinent, na nemž se stanice nalézá, pak stanoví část kontinentu a ve finální fázi si odhadne svou pozici přesněji a podle ní určí nejbližší poziční bod. Účelem této práce je zjistit použitelnost systému GNP pro operaci v protokolu TTP nazvanou binning, kdy si stanice hledá nejbližší sumarizační bod. Na základě testování navrženou aplikací bylo zjištěno, že pokud je síť pozičních bodů dostatečně hustá a dobře a rovnoměrně rozmístěna, je GNP pro operaci binning použitelná.
This work is about position prediction in network, it is focused to find Landmark closest to the Host in the network (with lowest distance vector). The algorithm is based on GNP system. In terms of GNP system simulation was selected method for mathematical part of position prediction. The method was Simplex Downhill. The designed algorithm was implemented in Java. In the first step chose Host continent by meassuring the distance vector. In next step is selected nearest part in the continent. In conclusion estimate Host its position and then closest Landmark. Results from this work is important for designing TTP protocol. The verdict is that the GNP can be used for TTP, but Landmarks must be located in uniform density.
Description
Citation
POSPÍŠIL, P. Optimalizace predikce pozice v síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Orgoň, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (člen) Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kouřil (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Síť pozičních bodů je vytvořena pouze pro Evropu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO