Návrh procesního řízení zakázky ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky ve vybraném podniku, který se zaměřuje na rekonstrukce a stavby domů. První kapitola obsahuje základní informace o společnosti. V následující kapitole jsou popsána teoretická východiska včetně souvisejících pojmů. Na základě analýzy jsou zjištěny a interpretovány nedostatky systému řízení zakázek a následně je navrženo vlastní řešení vedoucí k jejich odstranění.
This bachelor thesis deals with the process management of the contract in selected company, which focuses on reconstruction and building houses. The first chapter contains basic information about the company. The following chapter describes theoretical starting points, including related concepts. On the basis of the analysis, shortcomings of the order management system are identified and interpreted and, subsequently, a solution is proposed to eliminate them.
Description
Citation
KYSELKA, P. Návrh procesního řízení zakázky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Otázka oponenta: Odpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA: V návrzích je přijmou nového zaměstnance - u mzdy chybějí odvody. Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D.: Je možné vyhodnotit průběh zakázky? Neodpovězeno. Ing. Tomáš Poláček, Ph.D.: Kolik návrhy přinesou peněz? Neodpovězeno. Z čeho vychází SWOT analýza? Neodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO