Marketingový výzkum

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti GFS s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které jsou obsaženy v analytické části. Praktická část se zabývá analýzami společnosti a marketingovým výzkumem v podobě dotazníkového šetření. Analýzy jsou následně vyhodnoceny a na jejich základě navrženy návrhy na zlepšení současného stavu.
The Bachelor's thesis focuses on the marketing communications of GFS s.r.o. This thesis is divided into theoretical, analytical and proposal part. The theoretical part ex-plains the concepts that are contained in the analytical part. The practical part deals with the analysis of the company and marketing research in the form of a questionnai-re survey. The analyzes are then evaluated and, based on them, suggestions for impro-ving the current situation are proposed.
Description
Citation
ŠMERDA, L. Marketingový výzkum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-20
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno doc. Zich: Proč jste se zcela odklonil od cíle v zadání? neodpověděl doc. Zich: Jak definujete a měříte spokojenost zákazníka? částečně odpovězeno Ing. Milichovský: V Porterově analýze máte uvedenou konkurenci, proč jste si vybral zvolenou konkurenci? částečně odpovězeno Ing. Milichovský: Jaká je návratnost dotazníkového šetření přes Facebook? odpovězeno Ing. Milichovský: Jaké je finanční vyjádření přínosů vybraných návrhů? částečně odpovězeno Ing. Bumberová: Jakým způsobem se využijí výsledky SWOT analýzy v návrhové části? částečně odpovězeno Ing. Bumberová: Jaká je strategie firmy? částečně odpovězeno Ing. Bumberová: Jaký typ klientů společnost oslovuje? částečně odpovězeno doc. Zich: Jak se sestavuje SWOT analýza? neodpovězeno doc. Zich: Co má být výsledkem Porterovou analýzou? neodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO