Výrobci letadlové techniky v ČR po roce 1993

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá výrobci letadlové techniky v České republice po roce 1993. Hlavní náplň tvoří abecedně ucelený přehled tradičních firem. Zpočátku je kladen důraz na historii a okolnosti vzniku jednotlivých výrobců. Další část se zabývá historickými úspěchy ve vývoji a výrobě letecké techniky, ale také finančními propady a bankroty. Nakonec nechybí ani informace o aktuálním dění a relativním výhledu do budoucna. Přílohy obsahují mapu leteckých výrobců v České republice, detail leteckých výrobců v Praze, loga firem a tabulkový přehled vyrobených letadel v České republice po roce 1993. Bakalářská práce nezahrnuje výrobce ultralehkých letounů.
This bachelor thesis deals with manufacturers of aircraft equipment in the Czech Republic after 1993. The main activity is a comprehensive alphabetical list of traditional companies. Firstly, the emphasis is on the history of individual producers. Another part deals with the historical achievements in the development and manufacture of aerospace technology but also financial collapses and bankruptcies. Finally, there is information about current events and the relative prospects. Enclosures contain a map of aerospace manufacturers in the Czech Republic, manufacturers in Prague, logos of companies and a table of aircraft manufactured in the Czech Republic after 1993. Bachelor thesis doesn’t include the manufacturers of ultralight aircraft.
Description
Citation
PITNER, J. Výrobci letadlové techniky v ČR po roce 1993 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO