Využití mobilních zařízení ve zpětnovazební lékařské rehabilitaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je prozkoumat snímače náklonu používané v mobilních zařízení Android a porovnat je s přesným referenčním senzorem Xsens. Dalším z cílů bylo vytvořit Android aplikaci na měření náklonu balanční plošiny, která komunikuje přes Bluetooth s počítačem. Z měření vyplývá, že snímače v mobilních telefonech jsou dostatečně kvalitní, aby mohli nahradit přesný referenční senzor Xsens pro měření náklonů balanční plošiny. Na základě těchto výsledků byla vytvořena aplikace. Mobilním telefonem s touto aplikací lze senzor Xsens nahradit, čímž dojde k výraznému zlevnění celého řešení, a tudíž možnému rozšíření mezi pacienty a rehabilitační zařízení.
The aim of this thesis is to evaluate sensors used in Android mobile phones for measuring inclination and their comparation with precise reference sensor Xsens. Another goal is to create Android application for measuring inclination of balance desk. This application communicates with a computer by Bluetooth. Results indicates that sensors in mobile phones are sufficient enough to replace the precise sensor Xsens for measuring inclination of balance desk. Based on the results mobile application was created. Using a mobile phone with this application can replace Xsens, which results in rapid decrease of the price and the possible use in rehabilitation centers or by patients.
Description
Citation
MYNAŘÍK, O. Využití mobilních zařízení ve zpětnovazební lékařské rehabilitaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO