Testovací polygon fotonických služeb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává v teoretickém rozboru o problematice optické kabeláže a jejího svařování a rozvodu. V práci jsou rozebrány základní rozdíly mezi různými druhy optických vláken. Důraz je poté kladen na vlákna jednovidová a jejich standardizaci. V návaznosti se práce věnuje různým technikám spojování optických vláken a rozvodu kabeláže uvnitř budov. V praktické části je popsána realizace jednotlivých propojů s naměřenými hodnotami útlumů jednotlivých svárů. Následně je popsáno zapojení jednotlivých vláken do portů optických van. Zapojení je poté kompletně zdokumentováno a na vybraných vláknech jsou poté realizovány dané služby.
Bachelor thesis focuses on the theoretical analysis of optical cables and it‘s fusion splicing and distribution. This thesis deals with basic difference between different types of optical fibers. Importance is put on singlemode fibers and it‘s standardization. Following by analysis of different techniques of uniting optical fibers and distribution of cables inside buildings. In the practical part the realization of individual joints with measured values is described. Next part describes connection of individual fibers into optical bath. This connection is completely documented and certain services are realized on selected fibers
Description
Citation
KUBICA, M. Testovací polygon fotonických služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Horváth, Ph.D. (člen) Ing. Martin Rajnoha, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Na straně 14 tvrdíte, že jednovidová vlákna jsou značně dražší než mnohovidová. Uveďte příklad z ceníku. Nebylo by tedy lepší použít ve Vašem polygonu mnohovidová vlákna, když vzdálenosti nejsou velké? Co Vás vedlo k netradiční formě vztahu (4.1)? Uveďte, kde se nacházejí uvažované výkony. Otázky komise: Proč jste nesvařil znovu oranžové vlákno, když má takový útlum?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO