Vliv nestabilit na kritický tepelný tok

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce pojednává o dvoufázovém proudění ve vytápěném kanále. Uvádí problematiku spojenou s krizí přestupu tepla a vznikem proudových nestabilit, které mají negativní vliv na systém. Práce dále popisuje jednotlivé modely pro výpočet a predikci vzniku nestabilit. V praktické části pak aplikuje homogenní rovnovážný model pro výpočet tlakové ztráty testovací sekce. Součástí práce je zhodnocení použitého modelu a návrh opatření pro předejití nestabilitám.
This bachelor's thesis is elaborating about two-phase flow in the heated channel. It describes flow instabilities and their influence to critical heat flux. The calculation methods of two-phase flow are introduced. The homogeneous equilibrium method is selected for the practical part. The results are evaluated and possible solution to prevent flow instabilities is suggested.
Description
Citation
KHŮLOVÁ, J. Vliv nestabilit na kritický tepelný tok [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO