Statistické metody výběru vzorku při provádění finančních auditů a počítačová podpora jejich zpracování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou štatistických metód výberov vzorkou pre kontrolu účtovníctva klientov. V prvej časti je rozoberaný teoretický popis práce audítora, ktorý na základe týchto metód vykonáva kontrolu účtovníctva – finančný audit. V druhej časti je popísaný počítačový program, cez ktorý audítor vykonáva kontrolu a zároveň sú popísané súčasné možnosti programu na túto časť práce audítora spolu so štatistickými metódami, ktoré využíva program. Koniec práce obsahuje porovnanie s konkurenciou a ekonomické zhodnotenie.
This Bachelor’s thesis describes statistical sampling techniques in carrying out financial audits. The first part is dealing with theoretical description of an auditor’s work, which on the basis on statistical sampling method is making a financial audit. The second part is dealing with the description of a computer program in which is auditor making a financial audit. There in the second part are also being described the current program options along with the statistical methods used in program. The end of thesis contains comparison with competition and economic evaluation.
Description
Citation
ŠIMÁK, R. Statistické metody výběru vzorku při provádění finančních auditů a počítačová podpora jejich zpracování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2012-06-22
Defence
Na otázky vedoucího a oponenta bylo zodpovězeno. prof. Dvořák: Jakým způsobem je v BP zajištěna práce systému v reálném čase a šířka pásma? Ing. Koleňáková: Jakým způsobem je kvantifikována jednorázová odměna práce a náklady optimalizace?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO