Návrh rekonstrukce traťového úseku Kunovice - Staré Město u Uherského Hradiště v km 2,9 - 6,0

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce jednokolejné železniční traťi Kunovice – Staré Město u Uherského Hradiště v úseku km 2,9 – 6,0. V rámci práce je řešena konstrukce železničního svršku s nově navrženými parametry koleje a konstrukce železničního spodku včetně obnovy odvodnění tratě a návrhu technologie práce. V souvislosti s rekonstrukcí bude posouzena možnost zvýšení stávající rychlosti.
Bachelor’s thesis is focused on the design of reconstruction of the single-track railway Kunovice – Staré Město u Uherského Hradiště in the section km 2,9 – 6,0. Within the thesis is solved the construction of the superstructure with the new geometric parameters of the track and roadbed construction, including drainage lines and design of work technologies. In the framework of this reconstruction will be design increase speed.
Description
Citation
MALÝ, T. Návrh rekonstrukce traťového úseku Kunovice - Staré Město u Uherského Hradiště v km 2,9 - 6,0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO