Hromadná komunikace v bezdrátových senzorových sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zaobírá výzkumem v oblasti spotřeby energie v bezdrátových senzorových sítích. Je zaměřena na spotřebu energie při komunikaci a způsobech minimalizace této spotřeby. V úvodu jsou objasněny základní vlastnosti senzorových sítí, jejich rozdělení v závislosti na způsobu použití a používané komunikační technologie. Dále jsou zde vysvětleny pojmy hromadná komunikace, její výhody, rozdíl mezi unicast a multicast komunikací, způsoby tvorby skupin při multicast komunikaci, adresace těchto skupin a používané adresy, nároky na směrovače při multicast komunikaci. Jsou zde popsány multicastové směrovací protokoly, techniky směrování, tvorby směrovacích tabulek, zabránění nadbytečného přeposílání paketů, rozdíly v tvorbě multicast skupin. V další kapitole je popsán IGMP protokol, který slouží k výměně informací o členství uživatelů v multicast skupinách, jsou zde popsány formáty IGMP zpráv, rozdíly protokolu verze 1, verze 2 a verze 3. Dále je vysvětlen pojem ad-hoc sítě popsány výhody použití těchto sítí, ad-hoc směrovací protokoly unicast AODV a multicast MAODV, formáty zpráv obou směrovacích protokolů, jakým způsobem dochází k výměně těchto zpráv. Je zde rozebrána architektura prvku v bezdrátové senzorové síti se zaměřením na komunikační obvody a spotřebu jejich energie. Ke konci práce jsou uvedeny výsledky simulace, kde byla zkoumána spotřeba energie jednotlivých prvků bezdrátové senzorové sítě v závislosti na způsobech přenosu. Pro simulování komunikace v bezdrátové senzorové síti byl použit network simulator2, který umožňoval konfiguraci energetického modelu. Dále zde najdeme popis simulátoru network simulator2 a postup při konfiguraci tohoto simulátoru.
This master’s thesis describes energy consumption in wireless sensor networks. It is focused on energy consumption during communication and it provides rules to save energy during this operation. There are terms like wireless sensor networks, multicast, ad-hoc networks, routing protocols, multicast routing protocols, IGMP protocol, AODV routing protocol, MAODV routing protocol explained in this thesis. The main difference between multicast and unicast communication is analyzed as well. In the end of this thesis there are results of simulation small wireless sensor network from network simulator2. The simulations were focused on energy consumption during communication. The length of packet was changed during communication between two nodes in this simulation. In wireless sensors network nodes play a dual role as both data sender and data router therefore there were made research into energy consumption senders, routers, receivers in wireless sensor network during communication.
Description
Citation
VALOUCH, J. Hromadná komunikace v bezdrátových senzorových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Ing. Robert Vích, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Izabela Krbilová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
- Proč energie spotřebovaná směrovacím uzlem není stejná jako součet energií spotřebovaných při příjmu a odeslání a je jen o něco málo větší než energie vysílače? (viz např. graf 9.10).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO