Grafické rozhraní pro konfiguraci periferních modulů MCU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce popisuje návrh, implementaci a testování aplikace, která zprostředkovává generování konfiguračních souborů mikrokontroléru, pomocí grafického uživatelského rozhraní. Výstupem této aplikace jsou soubory s funkcemi, které lze přidat do projektu s daným mikrokontrolérem.
Bachelor thesis describes the design, implementation and testing application that provides generating configuration files for microcontroller, using the graphical user interface. The output of this application are files with functions that can be added to the project for specific microcontroller.
Description
Citation
PETR, M. Grafické rozhraní pro konfiguraci periferních modulů MCU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Samek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Vysvětlete lépe podkapitolu 5.1.2 o zápisu XML souborů. Z podkapitoly vyplývá, že se zapisuje do souboru otevřeného pouze pro čtení, což zřejmě není pravda. Proč je vynuceno uložení projektu před generováním zdrojových kódů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO