Systém registrační pokladny s podporou dotykových zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat systém registrační pokladny s použitím pro restaurační zařízení s optimalizací pro různá dotyková zařízení. Zadavatelem práce je společnost Draci Brno a vytvořený systém odpovídá jejich specifikaci. Při návrhu bylo cíleno na přehledné a efektivní rozhraní. Při implementaci rozhraní byly použity technologie HTML5 a CSS3 vytvářející responzivní web design. Aplikační část je vytvořena v PHP s Nette Frameworkem. Dále práce popisuje implementaci tiskového klienta v jazyce C#, který umožňuje tisk daňových dokladů pomocí termotiskárny.
The goal of this work was to design and implement cash desk system for restaurants. This system should have various optimizations for touch devices. The submitter of this project was company Draci Brno and the designed system corresponds to their specifications, which mostly consist of requirements for clear and effective interface. The HTML5 and CSS3 technologies were used for implementation of interface, which led to creation of responsive web design. The application part of the system is created in PHP with Nette Framework. The next part of the work focuses on implementation of the print client in C#, which allows the print of tax receipts with use of thermal printer.
Description
Citation
SKOPAL, M. Systém registrační pokladny s podporou dotykových zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Na obr. 4.2. a 4.3. je jednou z možností výběru v aplikaci uveden e-shop. Jaký je význam této položky? Je vaše aplikace propojena s nějakým internetovým obchodem?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO