Vodní svět - přehrada Slezská Harta

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Charakteristika oblasti - Sudety - zemědělská oblast, čisté ovzduší - vodní nádrž – nová ale zásadní geografická okolnost - v Nízkém Jeseníku – na cestě mezi Hrubým Jeseníkem (hory – lyže, tůry) a Moravskoslezským a Olomouckým krajem Půvaby a silné stránky - panenské prostředí – ovzduší, voda, vlhkost, vítr - členité vodní zrcadlo v původních meandrech řeky Moravice, mezi několika původními sopkami – malebný potenciální zdroj, záchytný bod - geografická sevřenost a odlišné klima - geograficky strategické umístění – oblast leží v podhůří Jeseníků, blízkost lyžařských center, avšak menší dojezdová vzdálenost z větších měst se pojí ve výhodu Problémy - poválečný odsun, posléze dosídlování obyvatelstva ve dvou vlnách - do dnešních dnů nedostatečná schopnost akceptovat vodní dílo jako již nedílnou součást krajiny - zhoršení dopravních podmínek a vazby na centrum Moravskoslezského kraje pomocí hromadné dopravy, což může být jedním z přičinitelů nezaměstnanosti - malý cestovní ruch z důvodu nedostatečných podmínek (špatná doprava, chybějící vybavení v oblasti pohostinství – restaurace, hotely, penziony a campy) - současnému stavu již nevyhovující původní geografické umístění obcí podél potoků – kolmo k údolí i vodní přehradě. Vodní dílo je osamoceno!!! Záměr a strategie - vzít vpotaz novou identitu – obrátit se k přehradě, rozšiřovat obce po nábřeží - akceptovat nové klimatické podmínky - vzít v úvahu změny úrovně vodní hladiny vzhledem k vodohospodářským obdobím - podpořit cestovní ruch (ubytování, doprava, atrakce v blízkém i vzdálenějším okolí) Navrovaná opatření - obecné zvýšení životního standardu a povýšení na exkluzivitu, počínaje občanskou vybaveností, jako jsou veřejná WC, dostatek potřebného mobiliáře, zejména odpadkových košů, možno za využití dotačních fondů. - podpora cestovního ruchu - výstavba ubytovacích a stravovacích zařízení - penziony, malé hotely, campy, restaurace - podpora cestovního ruchu - podpoření sportovně - rekreačního programu v oblasti a obohacení stávající sportovní nabídky - podpora zemědělství a potravinářství - jedná se o oblast s vynikajícími podmínkami pro BIO zemědělství - to lze zpětně uplanit v sektoru cestovního ruchu. - zavedení dopravní strategie, návaznost na nově vydané zásady rozvoje Moravskoslezského kraje
characteristics of the region - Sudets, agricultural region, clean. Begining 1997 a new geografic situation. On the road between Jesenik Mountains and big cities. This region has many problems (unemployment, bad conditions for tourism) but the damm not only wrong. It is a good oportunity for development...
Description
Citation
STANJUROVÁ MATEICIUCOVÁ, Z. Vodní svět - přehrada Slezská Harta [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)
Date of acceptance
2011-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO