Využití tepelných čerpadel pro přípravu TUV v kotelnách Nový Jičín

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je seznámit se s tepelnými čerpadly, vhodně navrhnout dvě tepelná čerpadla určené k ohřevu TUV pro dvě stávající plynové kotelny situované v Novém Jičíně. Součástí práce je i sestavení blokového schématu zapojení technologického zařízení, provedení ekonomického vyhodnocení a závěrečné vyhodnocení přínosů zvolených variant.
The goal of this bachelor thesis is to introduce and explain heat pumps, appropriately design two pumps for hot water for two existing gas boiler rooms located in Nový Jičín including building a block diagram of the process equipment design and economic evaluation and final evaluation of the benefits of selected variants.
Description
Citation
HOLUŠA, R. Využití tepelných čerpadel pro přípravu TUV v kotelnách Nový Jičín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Vondál, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
1.Student představil svou BP - kotelny Nový Jičín - návrh tepelného čerpadla - návrh rozvaděče a tarifu - bloková schémata kotelen - ekonomické shodnocení 2.Tajemník přečetl posudek a dotazy oponenta 3.Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta 4.Členové komise položili dotazy k BP: Umíte upřesnit pozadí vzniku práce, motivace, rozsah spolupráce s firmou Dalkia? Jak jste určil topný faktor? Co znamenají hodnoty u ztrát v rovodech uvedené v práci a jak jste je určil? 5.Student uspokojivě odpověděl na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO