Štěpkovač dřeva s připojením za traktor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh štěpkovače dřeva se zapojením za traktor. Ze začátku se věnuji různým druhům štěpkovačů a jejich parametrů. Dále uvádím potřebné výpočty částí, ze kterých se štěpkovač skládá. Součástí práce jsou 3D modely s výkresy udělané v programu Autodesk Inventor 2020.
The aim of this bachelor's thesis is to design a woodchipper with a connection behind a tractor. From the beginning, we focus on different types of woodchippers and thein parameters. Below are some calculations of the parts that make up a chipper. The work includes 3Dmodels with drawings made in Autodesk Inventor 2020.
Description
Citation
ŠAROUN, M. Štěpkovač dřeva s připojením za traktor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-14
Defence
Student nedokázal při prezentaci práce plnohodnotně zodpovědět otázky a připomínky vedoucího a oponenta. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Vysvětlete volbu ložisek, uveďte typy kuličkových ložisek nezodpovězeno 2. Uveďte typy spojek, jakou jste použil Vy? nezodpovězeno 3. Byla provedena silová analýza? nezodpovězeno Otázky členů komise nebyly správně zodpovězeny. Student nedokázal ohájit vypracovanou bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO