Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na finanční hodnocení společnosti Linaset, a.s. v období let 2015 až 2019 a návrhy na její zlepšení. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů finanční analýzy a definováním ukazatelů finanční analýzy. V praktické části je představena firma, na níž je praktikována analýza na základě znalostí z teoretické části. Závěrečná část obsahuje návrhy a doporučení na zlepšení finanční situace společnosti.
The bachelor’s thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the company Linaset, a.s. in the period 2015 to 2019 and suggestion for its improvements. The theoretical part defines concepts of financial analysis and financial ratios. The practical part introduces the selected company and is based on knowledge of the theoretical part. The final part contains proposals and recommendations to improve the financial situation of the selected company.
Description
Citation
MAJTNEROVÁ, T. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - částečně odpovězeno Ing. Pěta: Jakým způsobem jste stanovila uvedená data u zvýšení rentability? - odpovězeno s výhradami Co je tedy produktem u dané firmy a má nějaký e-shop? - částečně odpovězeno doc. Zich: Z čeho vycházíte, že zvýšení podvědomí u dané firmy Vám navýší tržby o daná specifická procenta? - odpovězeno s výhradami Ing. Milichovský: Proč jste vytvářela Porterovu analýzu, analýzy SLEPTE, 7S a SWOT ve své bakalářské práci? - odpovězeno s výhradami Odkud jsou Vaši dodavatelé? - odpovězeno V čem je nevýhoda Vámi uvedené metody just in time? - odpovězeno Vhodným zavedením just in time může podnik snížit pořizování zásob, jak to máte uvedené ve Vaší bakalářské práci? - odpovězeno s výhradami
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO