Simulace funkce obvodu pro rekuperaci energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací matematického modelu pro simulaci rekuperace energie u hydrostatických systémů. Matematický model by měl spolu s experimentálním stendem sloužit k simulaci provozních podmínek vozidel využívajících hydrostatickou transmisi energie. Jedná se zejména o vozidla pro svoz komunálního odpadu, vozidla městské hromadné dopravy, či o těžké stavební stroje. Práce shrnuje dosavadní pokusy při návrzích analytických modelů, popisuje funkci vytvořeného programu v MATLABU, a dále se věnuje analýze míry vlivu jednotlivých vstupních parametrů na výstup výpočtu.
This bachelor thesis describes the design and optimization of a mathematical model for simulating the hydrostatic energy recovery systems. The mathematical model together with the experimental stand should be used to simulate the operating conditions of vehicles using the hydrostatic energy transmission. These include vehicles for collection of municipal waste, public transport vehicles, or for heavy construction machinery. The paper summarizes the current efforts in the design of analytical models, describes the program developed in MATLAB, and is devoted to analyzing the influence of individual input parameters on the output calculation.
Description
Citation
KUBÍČEK, O. Simulace funkce obvodu pro rekuperaci energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zimmerman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO