Hydrotermální konverze biomasy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce je rešeršní zpracování hydrotermálních metod pro konverzi biomasy na energeticky lépe využitelné produkty. První část obsahuje seznámení s metodami konverze biomasy a jejich vhodnosti užití pro různé druhy biomasy. Další část se věnuje metodám hydrotermální konverze, jejich historickému vývoji, používaným technologiím, charakteristikou procesů, produktů a porovnání s klasickými termochemickými metodami. Na závěr je zhodnocen současný stav technologie, nastíněn možný budoucí vývoj a jsou popsány současné problémy bránící širšímu uplatnění.
The main aim of this bachelor thesis is to search for hydrothermal technologies for biomass conversion to improved energy carriers. First part includes contains introduction to biomass conversion methods and its suitability for different types of feedstock. The following part is dedicated mainly to hydrothermal conversion processes, their history, development over time, used technology, process and product characteristics and comparison with conventional thermochemical methods. Finally, the current state of technology is evaluated, possible future developments are outlined and current problems which are preventing wider application of this technology are descried.
Description
Citation
VAŘEJKA, T. Hydrotermální konverze biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Ján Poláčik, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta. V průběhu obhajoby byly položeny následující doplňující otázky: 1. Podrobněji popište hliníkový katalyzátor. Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO