Vícevrstvá webová J2EE aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce poskytuje ucelené řešení a ukazuje způsob, jakým lze implementovat informační systém automaticky testující studentské práce. Podmínkou definovanou v zadání je použití J2EE technologie. Další technologie už závisí od zvoleného způsobu řešení zadání. V první sekci je proveden výběr technologií použitých při vývoji systému. Najdeme v ní odůvodnění výběru aplikačního serveru, databázového serveru a CMS řešení, a na vybranou CMS aplikaci se podíváme důkladněji. Seznámíme se i se sestavovacím nástrojem Ant použitým při sestavení modulu a sestavování studentských projektů a balíkem JUnit sloužícím k testování tříd, kaskádovými styly a dalšími technologiemi použitými v aplikaci. Druhou sekci práce představuje návrh aplikace. Je zde ukázáno, jak vytvářet modul webu, co musí modul obsahovat a jak pomocí tříd a knihoven OpenCms a Javy implementovat požadovanou funkcionalitu systému. Sekce je rozdělena na části pracovní postup, ukazující způsob práce se systémem, modulu webu, představující aplikační stránky pro registraci, zadávání projektů, nahrávání projektů a skriptů, navigační stránky a obsah webu, představující adresáře a výstupní HTML stránky. Další části jsou věnovány bezpečnosti aplikace a způsobu komunikace s Jplag detekcí plagiátorství.
This thesis provides compact solutions and shows process, how it is possible to implement Information system which automatically tests students projects. The use of J2EE technology is required in assignment of this thesis. Using of other technologies depends on which way of the assignment´s solution was choosen. In the part one of the thesis an option of technologies used for the system development is implemented. The reason why used application server, database server and CMS solution were chosen is given here. The choice of CMS applicatin is reasoned in more detailed way. A building tool Ant and Junit package are introduced here as well as cascade styles and other technologies used in an application. Ant was used to build a module and students projects. JUnit package is available to test classes. In the second part of the thesis the application is designed. It is showed here how to create a web module, what components the module has to contain and how to implement required function of the system with contribution of classes, library OpenCms and Java. The second part is divided into three chapters. The first shows system workflow, which defines the way of work with application according to defined role in system .The second of them is focused on the web module and its parts. It introduces application pages designed for registration, projects assignment, projects and scripts upload and navigation pages. The three chapter is aimed at a web content. It introduces a data files and HTML output pages. Other parts of the thesis are focused on the safety of the application and the way of communication with Jplag detection of plagiarism.
Description
Citation
PACVOŇ, S. Vícevrstvá webová J2EE aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Orgoň, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (člen) Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kouřil (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Je předávání přihlašovacích údajů nějak zabezpečeno proti zneužití nebo odposlechu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO