Hodnocení výkonnosti podniku Swoboda – Stamping, s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se věnuje hodnocením výkonnosti společnosti zabývající se výrobou komponent do automobilového průmyslu. Teoretická část popisuje základní pojmy a metody hodnocení výkonnosti. V analytické části jsou, k zhodnocení současného stavu podniku, použity metody strategické a finanční analýzy ve sledovaných letech 2017-2021. Na základě výstupů z těchto analýz je zpracován návrh, který představuje doporučení pro udržení výkonnosti podniku.
This Master’s thesis is devoted to the evaluation of the performance of a company engaged in the production of components for the automotive industry. The theoretical part describes the basic concepts and methods of performance evaluation. In the analytical part, methods of strategic and financial analysis are used in the monitored years 2017-2021 to evaluate the current state of the company. Based on the outputs from these analyses, a proposal is drawn up, which is a recommendation for maintaining the company's performance.
Description
Citation
CHALOUPKOVÁ, T. Hodnocení výkonnosti podniku Swoboda – Stamping, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Otázky vedoucího práce: nebyly Otázky oponenta práce: zodpovězeny prof. Tumpach: Je smluvní doba zakázky, pro kterou se navrhuje pořízení investice, delsí než doba návratnosti investice? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO