Řezná keramika a její efektivní využití

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Charakteristika řezné keramiky, vývoj, rozdělení, popis výroby a výchozí mate-riály, základní fyzikálně-mechanické vlastnosti. Sortiment výrobků domácích a světových producentů řezných nástrojů. Doporučené pracovní podmín-ky.Technicko-ekonomické hodnocení.
Characterization of cutting ceramics, development, classification, production and starting material, basic physical-mechanical properties. Products assort-ment of world-wide producers of cutting tools. Recommend cutting conditions.
Description
Citation
PRÁŠEK, V. Řezná keramika a její efektivní využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Peter Šugár, CSc. (člen) Ing. Ildikó Csölle Putzová, MBA, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (člen) Ing. Simona Hutařová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO