Tvorba projektu Talent management v podmínkách sportovního zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh projektu talent managmentu v podmínkách sportovního klubu TJ Spartak Přerov. K tomu byly využity metody otevřeného rozhovoru, analýzy dokumentů. Na základě SWOT a PEST analýzy byly odhaleny nedostatky. Ze získaných výsledků byly sestaveny návrhy a doporučení pro praktické, personální, marketingové a finanční řešení v projektové dokumentaci pro produkt talent management pro sportovní klub v Přerově.
Bachelor thesis is focused on a project desing for talent management in terms of sport club TJ Spartak Přerov. Methods used for the first draft of the project solution were open interview and analysis of documents. Based on the results of the SWOT and PEST analysis were revealed deficiencies. The results obtained were drafted, and recommendations for practical, personnel, marketing and financial solutions in the project documentation for the product management talent for the sports club in Přerov.
Description
Citation
TYKSA, D. Tvorba projektu Talent management v podmínkách sportovního zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce: Nebyly položeny Otázky oponenta práce: Zodpovězeny Ostatní otázky: Prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA: Vysvětlete v čem je přínos talent managementu. Zodpovězeno Ing. Helena Hanušová, CSc.: Slabé stránky, které ve své práci uvádíte nejsou uvedeny ve SWOT analýze a naopak. Částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO