Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situaci společnosti Šmeral Brno a.s. za období let 2009 až 2014 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Analyzuje současný stav společnosti a navrhuje řešení, které povedou ke zlepšení finančního zdraví podniku v následujících letech.
This bachelor´s thesis evaluates in detail the financial situation of the company “Šmeral Brno a.s.”. during the years 2009 to 2014 at the basic of selected methods of the financial analysis. It analyses actual situation and includes proposals of possible solutions which should help to improve financial situation of the firm in future.
Description
Citation
SLÁMA, J. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Mgr. Musilová: připomínka: Vámi uváděné soudní poplatky nejsou aktuální. Ing. Benátský: Jaké jsou náklady na zavedení faktoringu v absolutních číslech? - V práci nejsou uvedeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO