Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nákladů Pěstitelské pálenice a návrhu na jejich snížení pomocí bodu zvratu. Cílem bylo zefektivnit celý proces výroby z pohledu nákladů. Vyhodnocení probíhalo za pomocí analýzy tržeb, nákladů a jejich aplikováním do analýzy Break-even point. Toto zjištění se odrazilo na dalších návrzích na zlepšení stávající situace firmy. Výsledky ukazují, že ke zlepšení ekonomické situace pomohou přídavné technologické zařízení a postupy.
This Bachelor thesis deals with an issue of costs of grown distillery (production of fruit spirit) and with the suggestion to reduce these costs using a break-even analysis. The aim was streamlined an entire production process from a cost perspective. The key concepts such as sales, costs, production function helped to determine a break-even point. Based on the calculation and analysis obtained I have proposed solutions to improve the current situation of the company. These improvements have been achieved through the application of new technological processes and the purchase of new technological equipment.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, S. Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázka vedoucího práce: Jaký vliv bude mít na "výrobní" proces zvýšení cen energií, kam se posune BEP? - Odpovězeno Ph.D. Schüller: Proč jste zvolila uvedený program pro výpočty statistiky? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO