Řešení technologie součásti v podmínkách středně velké strojírenské firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení technologického postupu výroby desky s dutinou negativního tvaru výlisku. Řešení její obrobitelnosti, konstrukce, funkčnosti a příprava dat pro etapu TPV. V bakalářské práci jsou zpracovány dvě varianty technologických postupů. Výsledky obou postupů jsou zpracovány a vyhodnoceny.
This bachelor thesis is dedicated to the preparation of technological process for plate with a negative cavity shaped die-casting production. Addressing the machining possibilities, construction, functionality and data preparation stage for technological process of production. There are two variant sof technological processes elaborated in this bachelor thesis. The results of both processes are elaborated and evaluated.
Description
Citation
BŘÍNEK, M. Řešení technologie součásti v podmínkách středně velké strojírenské firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Bajčík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise. Zabýval se student nějak podrobněji stanovením řezných podmínek? Podle čeho byly vybrány? Co jsou to "průměrné" nástroje? Kdy byla obráběná forma zakalena? Před nebo po obrábění? Jakým způsobem se v Power Millu nadefinuje nástroj? Jaký typ frézy se používá pro zapichovací hrubování? Do jakých průměrů se vyplatí používat monolitní nástroje a od jaké hodnoty nástroje s VBD?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO