Rozhodovací stromy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem práce je seznámení se s problematikou rozhodovacích stromů. V textu je popsán program RapidMiner a algoritmy pro tvorbu rozhodovacích stromů, které jsou v tomto softwaru implementovány. Dále je popsána nově vytvořená aplikace v prostředí C++ Builder, ve které byly naprogramovány vybrané algoritmy pro konstrukci rozhodovacích stromů. Na databázích dostupných z internetu jsou porovnány dosažené výsledky v případě použití různých algoritmů a jejich odlišných nastavení.
This diploma thesis presents description on several algorithms for decision trees induction and software RapidMiner. The first part of the thesis deals with partition and terminology of decision trees. There’re described all algorithms for decision tree construction in RapidMiner. The second part deals with implementation and comparison of chosen algorithms. The application was developed in C++. Based on the real datesets the comparisson of different algorithms was realized using Rapid Miner 4.0.
Description
Citation
PATERA, J. Rozhodovací stromy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Posudky přečteny. Student obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO