Návrh systému inteligentního řízení domácnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a návrhem systému inteligentního řízení domácnosti pro nově vznikající nástavbu bytového domu v Brně. Vychází z analýzy architektonického návrhu bytové jednotky a požadavků investora. Podává základní informace o vhodných systémech, které jsou dostupné na našem trhu a porovnává je. Dále zahrnuje popis jednotlivých funkcí vybraného systému a prvky potřebné pro jeho realizaci. Součástí práce je také výkresová dokumentace spolu s kalkulací nákladů.
This Bachelor Thesis focuses on the selection and design of a Smart Home Control System for a planned superstructure of an apartment building in Brno. It's based on an analysis of the Architectural design of one of the apartments and investors requirements. The thesis gives an overview of suitable systems, which are currently available on the market and compares them. It also describes functions of the selected system and its parts, which are necessary for the implementation. Both technical documentation and cost analysis are also part of the thesis.
Description
Citation
VALIČKOVÁ, M. Návrh systému inteligentního řízení domácnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno. Otázky oponenta: zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO