Bytový dům v Praze

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na výpočet vnitřních sil a posouzení vybraných konstrukčních prvků bytového domu v Praze. Pro výpočet byla zvolena metoda konečných prvků v softwaru SCIA Engineer. Řešena byla základová deska se suterénními stěnami jako „bílá vana“. Dále se posouzení týkalo sloupu podzemního podlaží a stropní desky typického podlaží.
The final thesis is focused on calculating internal forces and assessement of selected structural elements of apartment building in Prague. The software finite element method was selected for the calculation. Foundation slab and basement walls were assessment as „white tub“. Further was assessment aimed to basement column and ceiling slab of typical storey.
Description
Citation
HORSKÝ, J. Bytový dům v Praze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. (člen) Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Klodner (člen) doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Student prezentoval výsledky své práce před komisí a následně reagoval na otázky oponenta. Dotazy komise: 1) doc. Kytýr: Máte představu o tom, jaký je rozdíl mezi použitím jedno a vícesložkového modelu podloží? - student odpověděl 2) prof. Štěpánek: Jak jste modeloval základovou desku? Jak jste získal tuhost podloží? Jak byste postupoval bez Soilinu? -student odpověděl 3) prof. Štěpánek: Vyskytuje se u konstrukce podzemní voda? Jak by se uvažala pokud by byla? -student odpověděl 4) Ing. Klodner: Díval jste se na dosah přitížení - aktivní zónu podloží? Konvergoval výsledek během zadaného počtu iterací? -student odpověděl 5) doc. Bílý: Co jsou to zmíněné předchodové trámy? -student odpověděl 6) Ing. Kalousek: Máte tam dvojité odpláštěné výtahové šachty? Jak byste řešil uložení prefabrikovaného schodiště? -student odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO